Om Panlegis

DIN GARANTI FÖR SÄKERHET

panlegis shoot-jan 2010 (18)

Registrera ditt företag snabbt, enkelt och billigt från Europas största leverantör.

Val av företagsform är ett av de viktigaste besluten du tar som näringsidkare. Detta val påverkar dina rättigheter, dina skyldigheter och din skattesituation. Val av fel företagsform kan få stora konsekvenser. Likväl är det tyvärr väldigt många som tar för lätt på valet av företagsform.

PANLEGIS är den i särklass största leverantören av företagsregistreringar i Skandinavien. Vi har inhouse jurister med omfattande erfarenhet för både AB och SUF – och våra jurister har fungerat som rådgivare för det norska finansdepartementet och bistått skattemyndigheten i arbetet kring företagsregistreringar och företagsbeskattning. Vi samarbetar med en av Englands största advokatbyråer. PANLEGIS är den enda leverantören av SUF med etablerade kontor i London.

PANLEGIS har utvecklat en programvara som medför att dina företag stiftas extremt effektivt och snabbt. Du sparar både tid och pengar i jämförelse med att använda en advokat, bokhållare eller auktoriserad revisor. Vi är experter inom företagsregistreringar!

  • PANLEGIS ÄR DIN GARANTI FÖR SÄKERHET
  • TA INGA RISKER MED DITT FÖRETAG

VARFÖR STIFTA ETT BOLAG GENOM PANLEGIS?

  • Marknadsledande i Sverige
  • Rådgivare åt norska Finansdepartementet
  • Ledande jurister inhouse
  • Lång erfarenhet och betydlig kompetens
  • Kontor i tre länder
  • Rådgivare för andra advokater
  • Löpande kontakt med Europeiska myndigheter