Hur skattar jag?

Skatt och företagslagstiftning är helt skilda frågor. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och England från 1983 skall ett företag som enbart är verksamt från en fast plats i Sverige, och som leds från Sverige, enbart skatta i Sverige. När du enbart driver din verksamhet i Sverige och själv leder företaget därifrån, behöver du alltså inte bekymra dig över att betala skatt i England.