Holdingbolag

holding-header

HOLDINGBOLAG ÄR BEFRIAT FRÅN SKATT PÅ AKTIER OCH UTDELNING.

Holdingbolag är en beteckning på ett företag som äger aktier i andra företag. Ett holdingbolag kan skattefritt få utdelning från andra företag, och holdingbolaget är också befriat från skatt på vinst vid försäljning av aktier i andra företag. Om du har ett holdingbolag och säljer ett av dina företag behöver du inte betala skatt på vinsten av försäljningen, för denna vinst är befriad från skatt.

Tiden då holdingbolag kopplades samman med Sveriges största företag är förbi. Idag är det en möjlighet att uppnå effektiva skattelösningar för alla näringsidkare. PANLEGIS är en av få aktörer som paketerat och levererar Holdingbolag inom 1-2 timmar.

Ett holdingbolag kan i Sverige köpa och sälja aktier och andra värdepapper utan att de behöver betala någon kapitalskatt på de vinster som genereras. Ett holdingbolag kan få utdelning från andra företag – detta är helt befriat från skatt.

Och i tillägg kan ett holdingbolag sälja ett dotterbolag i sin helhet, utan att holdingbolaget behöver skatta för vinsten, vinsten är helt befriad från skatt.

Du kan använda ett holdingbolag som din personliga sparbössa, du får med andra ord möjligheten att bygga upp en egen portfölj – eller om du vill sälja ditt företag som du driver idag – utan att det tillkommer några skatter vid samma tidpunkt som försäljningen.

Detta ger en enorm frihet i samband med planeringen av en eventuell beskattning på vinsten vid försäljningen. Har du ett holdingbolag kan du själv välja när – och om – du vill skatta av en kapitalvinst, för en eventuell beskattning sker först när du säljer hela eller delar av ditt holdingbolag eller att du tar ut egen utdelning från holdingbolaget.

Om du återinvesterar genom holdingbolaget – oav sett om det är i aktier, hus eller båt – behöver du inte betala skatt, detta är befriat från skatt.
Holdingbolaget kan ha sin bas på Malta och du betalar då bara 5% effektiv bolagsskatt!

VARFÖR STIFTA ETT HOLDINGBOLAG GENOM PANLEGIS?

  • 0% skatt vid utdelning i holdingbolaget
  • 0% vinstskatt i holdingbolaget
  • Skattefritt vid sälj av egen verksamhet
  • Stiftas och registreras på 2 timmar
  • Professionell rådgivning
  • Enkel och rimlig process

Om aktierna som ägs av holdingbolaget är noterade krävs för skattefrihet normalt att innehavet måste överstiga tio procent av rösterna i det ägda bolaget och att tiden för innehavet är minst ett år. För skattefriheten (för noterade eller onoterade aktier) behöver ägande företag inte bedriva någon egen verksamhet, utöver investeringsverksamheten. Skattefriheten förutsätter att aktierna inte är omsättningstillgångar (lagartillgångar) skattemässigt.