Company Secretary

PANLEGIS kan ställa en bolagssekreterare till hands åt ditt företag, som ser till att företaget följer engelska myndighetslagar – bland annat när det gäller inlämning av Annual Return, Annual Accounts och registrering hos engelska skattemyndigheter.

Skulle du underlåta att lämna in dessa obligatoriska dokument riskerar du att du påläggs dagsböter eller att ditt företag raderas ur de engelska registren, vilket gör fortsatt drift i Sverige olaglig. Det är därför viktigt att du använder seriösa aktörer vid registrering av din filial.