Artiklar

Vill du driva eget, bättre och billigt?

Som du säkert redan vet har alltid den största fördelen med handel via ett aktiebolag varit det begränsade ansvaret. För en enskild firma eller andra icke-begränsade verksamheter idag finns det ingen ekonomisk skiljelinje mellan dig som ägare och själva företaget. Det innebär i sin tur att dina personliga tillgångar äventyras ordentligt i händelse av ett fel i verksamheten – och dessvärre händer ju faktiskt ibland saker som inte alltid är under vår egen kontroll. Men detta är som tidigare känt aldrig fallet för ett aktiebolag, som idag besitter det största ekonomiska skyddet, det vill säga att företagarens privatekonomi aldrig hotas vid problem.

Något som dock ofta skapar hinder för många småföretagare och andra att skaffa sig bättre sociala rättigheter och bilda aktiebolag är bland annat fantasisummor om minst 50 000 kr i krav på aktiekapital. Detta är nu ett minne blott!

SUF – Aktiebolaget utan Aktiekapital Tack vare PANLEGIS finns det nu ett erbjudande som ger dig betydligt bättre rättigheter som förtagare men till kostnaden av en icke-begränsad verksamhet. Bolagsformen heter SUF och är en förkortning av Svenskt Utlandsregistrerat Företag. Skälen till att välja den är många, men dom främsta är givetvis, den lägre skatten, det låga kravet på aktiekapital om endast 1₤, den fulla ansvarsbegränsningen och namnskyddet i hela landet.

PANLEGIS använder alltid Storbritannien som bas när de registrerar ditt nya bolag, oavsett ditt medborgarskap och i vilket EU/EES-land företaget i fråga kommer vara verksamt i. Det enda kravet är en brittisk sätesadress (för bolaget) och detta kan PANLEGIS bistå dig med.

Etableringen gör det alltså möjligt för dig att starta ett nytt aktiebolag (Ltd) inom endast några timmar, där du, ensam om du så vill, sitter i styrelsen och utan krav på startkapitalets storlek. Startkapitalet i bolaget kan vara så lågt som en aktie eller som tidigare nämnt, 1 pund. Dock så behöver du inte driva ditt aktiebolag (Ltd) i England över huvudtaget.

Du får en registrerad filial, med andra ord ditt utländska moderbolags avdelningskontor, med självständig förvaltning i Sverige eller EU/EES. I denna kan du driva din verksamhet under svensk lag och svenska myndigheters beslut samtidigt som du tar del av fördelar och rättigheter som ett aktiebolag har som juridisk person och även för dig själv eftersom du blir anställd i bolaget. Kan det bli bättre?

Sätt dig och din framgång i första hand och låt PANLEGIS skräddarsy en optimal lösning för dig och ditt bolag, helt utgående från dina behov, önskemål och förutsättningar.

För mer information, besök PANLEGIS online på www.panlegis.se

Vill du göra din blogg till ett företag?

När man startar ett företag går tankarna oftast in på att välja mellan enskild firma eller ett aktiebolag (AB)

Enskild firma väljer man om man inte kan gå in med ett kapital på minst 50 000 kr.
Det är billigare att starta en sådan typ av firma men det ger dig som företagare lägre rättigheter med skatt och du får tyngre skyldigheter ekonomiskt om företaget blir skuldsatt och går i konkurs.

Ett aktiebolag ger dig bättre rättigheter än en enskild firma och det kan vara viktigt att ha dessa rättigheter när man driver en större firma, en firma som har hög omsättning. Kanske en stor blogg.

Men om du vill starta ett företag och inte vill gå in med minst 50 000 kr i kapital finns det en annan lösning som gör att du kan få samma rättigheter som ett AB men utan att gå in med aktiekapitalet på 50 000 kr.
En bolagsform som kallas för SUF
Ska du starta ett enkelt företag och har tankarna på enskild firma så får du bättre rättigheter med ett SUF.
Du kan få all hjälp du behöver ifrån Panlegis som sköter allt ”pappersarbete” så att du själv som företagare kan fokusera på att driva din verksamhet som vanligt.

Gå online på www.panlegis.se för att veta mer.

SUF- skattedrömmen för företagare, men till vilka företag?

SUF är den idealiska bolagsformen för alla verksamheter som har ett begränsat behov av eget kapital och för alla som är måna om att få så bra vilkor som möjligt. Har du funderingar på att etablera en enskild firma är SUF ett bättre alternativt generelt baserat på att enskilda firmor har betydligt sämre rättigheter än både AB och SUF.

Transport firmor har drabbats hårt under finanskrisen. Priser gick ner och det fraktades mindre varor.

Byggfirmor har plötsligt uppdragsgivare som går i konkurs. Om sådant sker vill man kunna ta så lite personlig risk som möjligt.

För dessa firmor är det en trygghet att ha en ansvarsbegränsning. Som enskild näringsidkare finns det dock inget som skyddar dig om ekonomin faller i ditt företag, och i slutändan kan detta innebära personlig konkurs. I ett SUF har man i likhet med ett AB en sådan trygghet. Det betyder i praktiken att ägaren vid en misslyckad satsning kan förlora sitt bolag, men kan inte avkrävas privat ekonomiskt ansvar för eventuella förluster.

Konsulter och företagare som driver kunskapsbaserad verksamhet som sidoverksamhet kan med ett SUF bygga upp ett kapital utan att redovisa lön varje år.

Konsulter, rådgivare, arkitekter och andra inom kunskapsbaserad verksamhet har inte vanligtvis något behov av investeringar i uppstarten och behöver därför inte ett lika stort eget kapital som krävs när man bildar ett aktiebolag. Med ett SUF slipper man kravet på minst 50 000 kr i eget kapital. Unga nyföretagare som precis har studerat färdigt har ockå lättare möjlighet att snabbare ta sig in i affärsvärlden och driva ett eget företag när kravet på aktiekapital utesluts. Samma gäller Nätbutiker som inte kräver stora investeringssummor.

SUF öppnar upp många möjligheter för dig som privatperson/nyföretagare. Oavsett vad för slags verksamhet du vill starta, även ett litet investeringsbolag så kan du göra stora besparingar skattemässigt.

Känner du att SUF är bolagsformen för dig och vill veta mer ska du kontakta en etableringskonsult.

Etableringskonsulter har ofta advokater eller revisorer bakom sig som specialiserar sig på bolagsrätt och bildande av nya företag. Du sparar både tid och pengar i jämförelse med att använda en advokat, redovisningskonsult, eller revisor. Störst i branchen är Panlegis som sköter etableringar främst mot Sverige och Norge. De förvaltar idag 18 000 bolag på detta sätt.

Panlegis har stor erfarenhet av SUF och kan förklara mer om både investeringsbolag och holdingbolag.

Gå in online på www.panlegis.se

Starta eget utan krångel – Förverkliga din dröm!

Det är faktiskt inte så krångligt att lyckas med ett företag som så många tror. Det handlar bara om att tänka och göra rätt från början. Tyvärr så är resultatet givet, hälften av de företag som startar idag finns inte kvar om fem år.

Svaret

Nu finns konkret hjälp tillgänglig! För att du ska få fart på ditt företag snabbt finns PANLEGIS som erbjuder fullservicetjänst med skräddarsydda optimala lösningar för dig som entreprenör och ditt bolag. PANLEGIS underlättar och ger dig individuell juridisk rådgivning på professionell nivå om hur du ska gå tillväga så att du kan lyckas mycket bättre – mycket snabbare. Fler än 20 000 andra företagare har under de senaste 5 åren använt sig av PANLEGIS och deras tjänster för att undvika dyra misstag och slippa krångel.

Rätt val av bolagsform

Valet av bolagsform är ett av de viktigaste valen du gör som företagare. Detta val påverkar både dina rättigheter, dina skyldigheter och din skatt. Val av fel bolagsform kan få stora konsekvenser. Trots detta så är det många som tar för lätt på detta val.

PANLEGIS har specialicerat sig på detta och har experter på just bolagsetableringar och olika typer av former. De kan därför erbjuda väsentligt mycket bättre och mer kostnadseffektiva tjänster inom både etablering och uppföljning än vad revisorer och advokater kan erbjuda.
SUF funkar for alla
SUF (Svenskt Utlandsregistrerat Företag) är bolagsformen som tagit Europa med storm! Den är både den vanligaste och snabbast växande metoden att starta aktiebolag på idag. Och antalet bolagsregistreringar ökar hela tiden. Med Storbritannien som bas för ditt moderbolag blir kravet på aktiekapital så litet som 1₤ – Och då får du exakt samma rättigheter och fördelar som ett svenskt AB!

Bolagsformen passar lika bra för befintliga företag, nyföretagare och även för dem som driver sin verksamhet vid sidan av sitt ordinarie jobb. Man kan driva all sorts verksamhet i ett SUF oavsett bransch. Ditt SUF kan vara en filial av varje utländsk verksamhetsform – aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller någon annan verksamhetsform som finns i registreringslandet, även om motsvarande företagsform inte nödvändigtvis finns i Sverige.

Slutligen… Det kan vara lätt att tro att själva proceduren, att starta bolag i England och sedan bruka en filial i Sverige, bara är till för avancerade företag med stor omsättning och internationell verksamhet. Så är inte fallet! Vår typiska kund är en liten egenföretagare som inte har haft tiden att se om sin bolagsform utan har fullt upp med att göra det som man är bäst på nämligen jobba inom sitt fackområde.

Tveka inte på att höra av dig! PANLEGIS är det naturliga första steget till ett framgångsrikt företagande.

För mer information, besök PANLEGIS online på www.panlegis.se

Vad är egentligen ett SUF, framgångsagan som alla talar om!

Ett SUF är en Svensk filial av ett Utländskt Företag. Ett SUF kan vara huvudregistrerat var som helst, men grunden för populariteten hos denna typ av etableringar ligger som inom EU där det råder fri etableringfrihet. Sådana företag har en garanti genom EU-fördraget mot att bli sämre behandlade än nationella företag, och i många länder – inklusive Sverige – har de i praktiken bättre rättigheter på många områden.

Ett SUF kan vara en filial av varje utländsk verksamhetsform – aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller någon annan verksamhetsform som finns i registreringslandet även om motsvarande företagsform inte nödvändigtvis finns i Sverige. Enligt branchens största och mest väletablerade aktör inom området bolagsbildning, PANLEGIS så är den vanligaste formen att man just har ett engelsk LTD-bolag med filial i Sverige.

Om ett SUF är en filial av ett utländskt företag etablerat inom EES-området som är att jämställa med ett svenskt aktiebolag, ska det skattemässigt och ansvarsmässigt också jämställas med ett aktiebolag i Sverige. Det innebär att sådana företag har en ansvarsbegränsning som gör att ägarna generellt inte är personligt ansvariga för de förpliktelser som företaget drar på sig. Svenska ägare av sådana företag blir skatteskyldiga på i princip samma sätt som ägare i svenska aktiebolag. På en viktig punkt skiljer SUF sig dock från svenska aktiebolag; de kan etableras utan krav på ett aktiekapital minst uppgående till 50 000 kr. Den i förhållandet lilla kostnad som finns är sjävla etableringskostnaden som enbart uppgår till några tusen kronor enligt PANLEGIS.

Eftersom dessa företag kan bildas utan höga kapitalkrav, kan således dessa företag också bildas av mindre näringsidkare som i annat fall inte hade haft ekonomi till en företagsform med begränsat ansvar. En annan viktigt fördel med att starta ett SUF med filial genom PANLEGIS är att det går snabbare och effektivare att sätta upp än expelvis ett svenskt AB. Detta då man slipper en massa pappersexercis som man annars tvingas lägga en massa tid på.

Det är just av denna anledning som SUF har blivit så populärt på senaste tid. Nu har alla, stora som små näringsidkare möjlighet att starta,etablera och driva ett bolag likvärdigt ett AB utan höga kapitalkrav och pappersarbete. I världen är detta ett välkänt fenomen, att starta ett bolag på den plats där man tyker det är bäst lämpat för sin verksamhet och sedan driva en filial i sitt verksamhetsland. Detta fenomen har nu äntligen nått Sverige och inom ett par år kommer dett vara vanligaste verksamhetsformen enligt PANLEGIS.