Är detta tillåtet?

Ja! Inom EU gäller full etableringsfrihet. Du kan etablera ditt företag i vilket land som helst inom EU, oberoende av var du skall driva ditt företag. Även om du enbart skall ha verksamhet i Sverige och även om alla aktieägare och hela styrelsen är bosatt i Sverige, kan du fritt etablera ditt företag i England och sedan driva det som filial i Sverige. Detta förfarande följer bland annat den så kallade Centrosdomen (du kan se ett kort sammandrag här).

Inom EU kan du alltså helt lagligt välja det mest gynnsamma landet att etablera ditt företag i. England är ett mycket bra land eftersom dess företagslagstiftning är effektiv och praktisk, och av den anledningen har England blivit ett centrum för företagsetablering inom EU. Varje år registreras mer än 300 000 ltd-företag i England!